Att byggbranschen står för en stor andel av arbetsmarknadens olyckor är ett faktum. Risken är alltid närvarande i samband med byggprojekt, framför allt på högre höjd. Arbetsgivare bör garantera personalens säkerhet, men även arbetsplatsen som sådan. Felkonstruerade ställningar eller billiga alternativ som inte uppfyller säkerhetskraven kan vara ödesdigert.

När det kommer till olyckor på arbetsplatser är fall den vanligaste typen av olycka. Det är bygg som är den värst drabbade branschen när det kommer till olycksfall på jobbet. Just därför är det A och O att arbetsgivare inom branschen tar sitt ansvar när det gäller säkerhetsriskerna. Att satsa på tåliga och säkra arbetsplattformar https://www.trappverket.se/produkter/arbetsplattformar-37534383 och ställningar är ett steg i rätt riktning.

Felkonstruktion kan leda till ras

I samband med stora byggprojekt som kräver omfattande arbetsplattformar och ställningar kan en felkonstruktion vara olycksbådande. Ett exempel är broraset i Ludvika 2017 som resulterade i 12 skadade personer. Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion av händelsen: för att fastställa vad som orsakade det förödande raset. Myndighetens ansvariga inspektör Jens Skantz berättade i en intervju 2018 att en bristfällig konstruktion låg bakom raset.

”Det var någon typ av konstruktionsfel som orsakade raset”, säger han i en intervju till SVT.

En liknande händelse skedde på Avenyn i Göteborg 2018: då en stor byggnadsställning rasade. I det fallet hade inte säkerhetsreglerna följts gällande ställningens fästen. En korrekt monterad konstruktion och av rätt kvalitet är den säkraste och mest effektiva lösningen för att undvika byggarbetsplatsolyckor. Numer applicerar professionella tillverkare av ställningar och arbetsplattformar också halkskydd på stegen. Det är ett ytterligare skydd för arbetare som befinner sig högt uppe under arbetsdagen.