Att arbeta inom byggbranschen är inte helt riskfritt. Inom byggbranschen så används maskiner som kan leda till direkta skador. Det förekommer också tunga lyft, arbete i miljöer som innehåller farliga ämnen och tunga verktyg som också kan bidra till skador. Sammanfattningsvis så kan arbeten inom byggbranschen leda till olyckor som skadar personer men som också bidrar till förslitningar som på sikt påverkar personers hälsa och rörelseförmåga.

På en byggarbetsplats finns det många saker som kan leda till skador. Exempelvis så är det lätt hänt att du råkar trampa på en spik som sticker upp från marken. Att du kliver på en skyffel som slår upp i ansiktet eller att du skär dig på en kniv eller såg är också något som inträffar. Det finns ett stort antal maskiner som används på en byggarbetsplats och här finns det också risker att dessa kan leda till skador som bland annat vibrationsskador eller klämskador.

Vanliga skador på en byggarbetsplats

Ställningar på byggplatser är en bidragande till ett flertal olyckor varje år och även vägfordon som används på byggarbetsplatser. Utöver att 1000-tals personer skadas på byggarbetsplatser varje år så sker det också en del dödsfall. Bästa skyddet för att minska riskerna för olyckor är att bära bra skyddskläder men också att vara uppmärksam och visa hänsyn till andra arbetare. Det finns några skador som du kan råka ut för på en byggarbetsplats som är vanligare än andra skador. Nedan kan du hitta några av dessa.

  • Ryggskott är en åkomma som alla byggarbetare någon gång råkar ut för. Att bära för tungt kan leda till att ryggen får en skada som gör att du får svårt att gå eller röra dig under en längre tid.
  • Fallolyckor är vanligt på en byggarbetsplats. Vanligast är att byggarbetare faller från en stege eller att de råkar falla från en byggnadsställning. Fallolyckor kan orsaka benbrott eller andra skador på kroppen och i vissa fall så kan allvarligare fallolyckor leda till dödsfall.
  • Mindre skador är något som drabbar de flesta byggarbetare så gott som dagligen eller åtminstone väldigt ofta. Till denna kategori av skador så finns bland annat skärsår, att du slår dig på handen med hammaren, skador av att byggmaterial faller ned eller att byggmaterial fräter på huden.