En öppen spis är drömmen för många. Men energiförbrukningen rimmar illa med dagens miljömedvetenhet. En lösning kan vara att installera en kassett.

Öppen spis med insatsPå 70-talet, när världen drabbades av en energikris, lanserades många lösningar för att spara energi på olika sätt. En av dessa var spisinsatsen, även kallad insatskamin eller spiskassett. En öppen spis har en verkningsgrad på mellan fem och tio procent, men en modern insatskamin av bra kvalitet kan ha en verkningsgrad på upp till 70 procent. En sådan ger mer värme, med mindre vedåtgång och färre eldningstillfällen.

En insats ställer större krav på täthet i murstocken, och skorstenen måste besiktas av en sotare innan man installerar en kassett. Detta gäller även om kassetten ska installeras i en öppen spis som har använts under flera år. Man måste även göra en bygganmälan till kommunen. Reglerna för eldning i tätbebyggt område varierar mellan olika kommuner, och vanligast är att endast trivseleldning är tillåten. Det innebär att man får elda högst två gånger i veckan under vinterhalvåret, och att det inte är tillåtet att använda eldstaden för den dagliga uppvärmningen av huset.

Att tänka på

Kommunen ger startbesked för installation av kassetten, och när installationen är färdigställd ska en skorstensfejarmästare besikta arbetet. Skorstensfejarmästarens protokoll ska skickas in till kommunen, som lämnar ett slutbesked om att eldstaden får tas i bruk.

Det är viktigt att välja en insats som passar i den befintliga öppna spisen. Det ska finnas utrymme för en luftspalt på 5-10 cm under och ovanför kaminen, samt en till två centimeter på varje sida om insatsen. Finns det ingen luftspalt kan inte den varma luften cirkulera och spridas.

Har man ingen öppen spis kan man mura en. I så fall bör man börja med att montera kassetten, och sedan mura upp spisen runt kassetten.

En spisinsats kostar mellan 10 000 kronor och det dubbla. Vill man ha många finesser kan priset dock springa iväg uppåt.