Driver du ett byggföretag behöver du en korrekt personalliggare som registrera exakt vilka som jobbar och när de gör det.

Om du jobbar med bygg och driver ett byggföretag är det viktigt att ha en personalliggare för att uppfylla Skatteverkets krav. En elektronisk personalliggare med tidrapportering för byggbranschen hittar du hos Nuba, den förs helt automatiskt.

  • Personalliggare i enlighet med Skatteverkets regler
  • Kombinerar personalliggare och stämpelklocka
  • Positionering – Se teamet på karta
  • Rapporter till löner och fakturering
  • Godkänd av fackförbund för tidrapportering.
  • Personalliggare utan kortläsare eller personliga kort
  • Helt automatisk personalliggare – räcker att ha mobilen i fickan

Källa: Nuba.se

Krav på personalliggare i byggbranschen

Skatteverket går det vidare att läsa om hur du enligt lag måste föra en personalliggare om du driver verksamhet inom till exempel bygg. En sådan liggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och ska uppdateras dagligen, samt vara tillgänglig för Skatteverket om de gör besök på arbetsplatsen.

Skatteverket får besöka en byggarbetsplats för att kontrollera att de som utför arbete där finns antecknade i personalliggaren. Personalliggaren ska finnas tillgänglig vid besöket. Vid besöket får Skatteverket kontrollera identiteten hos dem som utför arbete på byggarbetsplatsen. Skatteverket får ta ut en kontrollavgift om du inte fört personalliggare – Skatteverket

Nedgång i byggandet i Sverige

I SVT går det samtidigt att läsa om hur läget i byggbranschen börjar lugna ner sig, efter den tidigare ganska överhettade marknaden under den långvariga högkonjunkturen. I och med osäkerheten i Sveriges ekonomi, som lutar mot handel och export och påverkas kring läget med USA, Kina för att inte tala om Brexit, är det inte konstigt att det lugnat ner sig. Världsläget påverkar och just nu finns det flera orosmoln på himlen.

Lågkonjunktur på väg hit?

I Dagens Industri går det att läsa om hur det tycks ske en nedgång i sektorn, inte bara en lätt inbromsning. Det har minskat en hel del med bostadsbyggandet och det hör samman med en allmän konjunkturförsvagning. Det hör även samman med att nedgången för bostadsbyggandet kom efter en mycket snabb och dramatisk uppgång i antalet påbörjade bostäder, antalet påbörjade bostäder i förhållande till det befintliga beståndet är uppe på riktigt hög nivå, i de högsta nivåerna sedan i början av 1990-talet till och med.

Brant nedgång efter brant uppgång

Det kan vara så att den branta uppgången i bostadsbyggandet som startade runt 2010, är en missbedömning från byggbolagens sida. Kanske har de missbedömt efterfrågan på bostadsrätter och på betalningsförmågan hos svenska hushåll, som redan är överbelånade och skuldsatta som det är. I och med det nya amoteringskravet, som dessutom skärpts en gång, samt bolånetaket, har det blivit svårare för många att köpa ett hem, de har helt enkelt inte råd. Kreditrestriktionerna har haft en stor effekt på bostadsmarknaden, större än vad Finansinspektionen räknat med tror experter i frågan.

Just nu visar KI:s senaste barometer att byggföretagens förväningar på byggmarnaden ett år framåt är de allra svagaste ända sedan finanskrisåret 2009, samtidigt som även vår konjunktur tycks försvagas allt mer och allt snabbare. Kanske kommer en kris i byggbranschen snart.