Att stycka av en tomt innebär att du skiljer en bit mark från en fastighet för att bygga ny fastighet. Det kan också bara handla om avstyckning av mark. Vad gäller egentligen för regler, vad kostar det och vad är bara att veta om du vill stycka av tomt?

Styckning av tomt kan innebära massor med fördelar, men det kan däremot vara en komplicerad process. Det du kan göra är att ta hjälp av en pålitlig aktör som har full koll på kostnad och regler vid tomtavstyckning. För att du ska få bättre koll ges här lite tips och information på området.

Vad avgör om du får stycka av?

Många tror att det har med tomtens storlek att göra, men så är inte fallet. Det handlar snarare om att tomten ska vara lämplig för ändamålet. Alltså lämplig för det tomten styckas av för, tillexempel för att bygga en ny fastighet. Om tanken är att det ska byggas på tomten, innan du kontaktar Lantmäteriet behövs det då ett förhandsbesked på bygglovet. Ett förhandsbesked söker du om i din kommuns Byggnadsnämnd, skriver Boverket på sin sajt. Ett förhandsbesked som är positivt ger dig rätten att exempelvis stycka av en tomt. Ett sådant behöver inte lika mycket handlingar som en vanlig ansökan om bygglov, kräver inte färdig husritning och berättar om du faktiskt får bygga på platsen eller inte. Om det inte är möjligt så kanske du inte ens vill stycka av tomten. Bra att veta är att Byggnadsnämnden har rätt att ta ut en avgift för att hantera din ansökan. Ett besked kan ta hela 15 veckor och mer om det behövs vidare beslutsfattande eller handlingar i ärendet. Kostnaden kan vara allt mellan 3000 och 8000 kronor. När du fått godkänt och styckningen är godkänd så måste du ansöka på nytt om startbesked på bygglov, detta inom två år efter förhandsbeskedet.

Kontakta Lantmäteriet när du ska stycka av

När allt pappersarbete och tillstånd är på plats är det dags att kontakta Lantmäteriet för att ansöka om styckning. Men det som också tas i beräknande är hur de lokala variationerna ser ut och hur komplicerat själva ärendet kring styckandet är, och bra att veta är att Lantmäteriet arbetar på timme. För att tomten ska styckas av måste alla ägare skriva på alla handlingar som skickas in, få mer information och läs mer i denna artikel från Byggahus. För att lantmätaren i sin tur ska kunna bedöma om tomten är lämplig för att stycka eller inte tar denne kontakt med Byggnadsnämnd och Länsstyrelsen för att avstämma för bland annat:

  • naturintressen
  • fornlämningar
  • vatten
  • utfarter
  • vatten
  • ledningar