Vibrationsskador är en av de vanligaste sjukdomar som människor får på sina jobb, detta av till exempel vibrerande verktyg som olika typer av borrmaskiner. De som får sådana skador kan förlora känseln och styrka i händer och armar.

 

Att ha ett rörligt förråd som effektiviserar ens arbete är guld värt för många byggare, en sådan lösning hittar du bland annat på www.containertjanst.se. Men vad för skador är det vanligt att byggarbetare drabbas av? Och kan bra verktyg förhindra detta?

 

I en artikel i Sveriges Radio går det att läsa om hur många arbetare dock får skador av verktyg som vibrerar. Det är vidare typiskt för snickare att drabbas, att då förlora känsel i händer kan vara väldigt problematiskt.

 

Arbetsskada som kan förebyggas

 

Dålig rörlighet, förlorad styrka och uthållighet är några av symptomen du får när du är skadad av vibrationer. Det är alltså inte bra att jobba för lång tid med en maskin som vibrerar, som till exempel en borrmaskin. Hela en av fyra personer som blir sjuka av sitt jobb har just dessa skador och nu ska fackförbundet Byggnads besöka ett stort antal arbetsplatser för att berätta om vibrationsskador.

 

”Jag vill ha noll vibrationer”

 

I en annan artikel går det att läsa om hur det faktiskt går att ta fram maskiner med mycket lägre vibrationer, som dessutom är lättare i sin vikt. Det finns olika typer av vibrationer, roterande respektive slående samt translaterande vibrationer. Det finns sedan 90-talet, balansringar, som kompenserar för obalans och minskar vibrationer. De värsta skadorna kommer i dagsläget från maskiner för bilning som har en fram- och tillbakagående kolv. Men det går att kapsla in delar av maskiner som gör vibrationerna minskade.

 

Nu vill man även bygga en vibrationsfri bilverkstad och en industriell monteringslina för att se om det även där kan bli en bättre och sundare arbetsmiljö. Förhoppningen är att koppla på de som är medicinskt kunniga för att sedan utvärdera effekten på vibrationsskadorna. Projektet heter vidare ”Noll vibrationer” och finansieras med medel från innovationsmyndigheten Vinnova.